Ocean sunfish ปลาที่มักจะว่ายชนเรืออยู่บ่อยๆ

ปลาแสงอาทิตย์ หรือ ปลาโมลา โมลา เป็นปลาทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาแสงอาทิตย์ ในอันดับปลาปักเป้า มีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 3.2 เมตร และมีน้ำหนักได้มากถึง 2,300 กิโลกรัม ซึ่งนับได้ว่าเป็นปลากระดูกแข็งที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลก และมักจะว่ายชนเรือขนาดใหญ่บ่อย ๆ อีกด้วย

สามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นทั่วโลก พบได้มากที่สุด คือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในความลึก 400 เมตร โดยปกติจะอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจรวมฝูงหลายสิบตัว โดยกินแค่เพียงแมงกะพรุนเป็นอาหาร จากรายงานพบว่า อวัยวะภายในบางส่วนมีพิษเช่นเดียวกับปลาปักเป้าทั่วไป มักนิยมเลี้ยงกันตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วโลก เนื่องจากความแปลกในรูปร่างหน้าตา และในบางแห่งมีการบริโภคกันเป็นอาหารด้วย

ปลาแสงอาทิตย์เป็นปลาที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ส่วนครีบหลังมีขนาดใหญ่ตั้งยาวขึ้นไปข้างบนคล้ายครีบฉลามยามอยู่บนผิวน้ำ ครีบก้นมีขนาดใหญ่ยื่นยาวลงมาด้านล่างลำตัว เมื่อว่ายน้ำจะใช้ครีบทั้ง 2 โบกไปมา ครีบลำตัวเป็นทรงโค้งมีขนาดเล็กและบางๆ เท่านั้น ตัวครีบหางหดสั้นติดตอนท้ายกับลำตัว จนดูเหมือนเป็นปลาที่มีแต่ส่วนหัวเท่านั้น โดยในภาษาเยอรมันเรียกว่า “Schwimmender Kopf” (ชวิทเมนเดอร์ คอฟฟ์) แปลว่า “หัวที่ว่ายน้ำได้”

  

บนลำตัวไม่มีเกล็ดมีผิวหนังที่หนาหยาบและยืดหยุ่น และมีเมือกหนา ทำหน้าที่เสมือนเกราะหุ้มตัวไปตามอายุ เพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัว โดยเฉพาะจากเข็มพิษของแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหารหลัก บางตัวอาจมีหนังหนาถึง 15 มิลลิเมตร ที่ด้านหลังดวงตามีรูสำหรับให้น้ำออก เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ว่ายน้ำ แม้ดูมีรูปร่างประหลาด แต่เป็นปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วมากพอที่จะจับกินแมงกะพรุน ซึ่งเป็นอาหารหลักทัน

บางครั้งจะว่ายขึ้นมาบริเวณผิวน้ำ เพื่อให้ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆ เกาะกัดปรสิตที่ติดตามตัว ในดงสาหร่ายเคลป์ รวมถึงการอาบแดด อันเป็นที่มาของชื่อสามัญ ปลาแสงอาทิตย์ถือเป็นปลาที่มีปรสิตเกาะตามตัวมากที่สุด โดยอาจมีมากถึง 40 ชนิด การที่ปลาแสงอาทิตย์จะให้สัตว์อื่นมากำจัดปรสิตตามลำตัวไม่จำกัดแต่เฉพาะปลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนกนางนวลด้วย

นอกจากนี้แล้วยังจัดเป็นปลาที่วางไข่ได้มากที่สุดในโลก คือ ประมาณ 300 ล้านฟอง โดยไข่จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำ โดยที่พ่อแม่ปลาจะไม่ดูแล ซึ่งจะเหลือรอดและโตมาจนเป็นปลาที่มีขนาดสมบูรณ์ มีเพียงไม่กี่ตัว วัยอ่อนรูปร่างไม่เหมือนปลาเต็มวัย คือครีบและลำตัวจะค่อยเปลี่ยนรูปร่างตามอายุมากขึ้น มักตกเป็นเหยื่อของฉลาม , วาฬเพชฌฆาต หรือสิงโตทะเล โดยเฉพาะสิงโตทะเลจะชอบฉีกทึ้งครีบกระโดงหรือครีบหลังแม้ในวัยปลาโตแล้วก็ตาม ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่า ชอบเนื้อส่วนนั้นหรือเพื่อความสนุก ปลาที่โดนฉีกทึ้งจะไม่ตาย แต่ไม่สามารถว่ายน้ำได้และจะจมลงสู่ก้นทะเลกลายเป็นเหยื่อของปลาหรือสัตว์น้ำอื่นต่อไป

 

(6657)