Holiday Hangover “ฮอลิเดย์ แฮงก์โอเวอร์” อาการใหม่หลังเที่ยว

ผู้คนในยุคปัจจุบัน กำลังเสี่ยงที่จะมีอาการ “Holiday Hangover” หรืออาการเบื่อและล้า หลังท่องเที่ยว ที่พบว่ามีผู้ประสบกับภาวะนี้เพิ่มมากขึ้น

อาการนี้จะทำให้ผู้ที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อน หรือช่วงพักร้อน รู้สึกเบื่อและรังเกียจที่จะทำงาน เบื่อบ้าน เบื่อการเดินทาง หรือแม้แต่เบื่อคนรักและความสัมพันธ์ และต้องใช้เวลานานกว่าจะหายไป ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีหลายบุคคลที่มีอาการเช่นนี้เกิดขึ้น

โดยพวกเขาจะเบื่อหน่าย และตั้งคำถามกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ใช้เหตุผลน้อยลง ยอมรับความเป็นจริงน้อยลง และต้องการจะเปลี่ยนชีวิตที่เป็นอยู่ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างในชีวิตมากขึ้น เพื่อให้ตัวเองได้สุขสบายเหมือนการได้ไปท่องเที่ยวซึ่งทำให้พวกเขาผ่อนคลาย

ทางออกของอาการดังกล่าวคือ ต้องพยายามปล่อยวางอาการดังกล่าวให้หายไปเอง และพยายามอยู่กับปัจจุบัน ออกกำลังกาย ไปทำกิจกรรมอาสา หรือเรียนวิชาชีพเสริม ซึ่งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดว่าชีวิตของเราอาจย่ำอยู่กับที่มากเกินไป

(4023)