โรคกลัวที่แคบ Claustrophobia

โรคกลัวที่แคบ (Claustrophobia) ถือเป็นความปิดปกติทางจิตใจหรือความกังวลอย่างหนึ่ง มักจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณบอกและเกิดจากตัวกระตุ้นหลายๆอย่าง มีประชากรประมาณ 5-7 เปอร์เซ็นบนโลกที่เป็นโรคนี้และมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่เข้ารับการรักษา

การกลัวที่แคบที่กล่าวถึงมี 2 ลักษณะ

ชนิดแรกคือกลัวการกำหนดขอบเขต (เช่น ที่แคบ ที่ลงกลอน ในรถ บนเครื่องบิน ในท่อหรือถ้ำ) ซึ่งส่วนมากไม่ได้กลัวการเจ็บปวดแต่เป็นการกลัวการถูกบังคับและถูกจำกัดพื้นที่

อีกลักษณะหนึ่งคือกลัวการหายใจไม่ออกเพราะอากาศไม่พอ ผู้ที่มีอาการของโรคมักจะถอดเสื้อผ้าที่ใส่ออกเพราะเชื่อว่าเป็นการผ่อนคลาย

 

(3004)