แสงสะท้อนดวงอาทิตย์บนดวงจันทร์ไททัน

นาซ่าเผยภาพล่าสุดจากยานอวกาศแคสสินีเผยให้เห็นภาพงดงามของดวงจันทร์ไททันซึ่งเป็นภาพของแสงอาทิตย์ที่สะท้อนลงบนผิวน้ำที่คาดว่าเป็นมหาสมุทร และมีหมู่เกาะแยกออกจากกัน

 

ไททัน เป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ เป็นวัตถุเพียงชนิดเดียวนอกจากโลกที่มีการค้นพบว่ามีร่องรอยของน้ำอยู่ ถือเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในระบบสุริยะ

ผู้คนได้รู้ว่าไททันเป็นดาวบริวารดวงแรกของดาวเสาร์ หลังจากที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2198 (ค.ศ. 1655) โดยคริสตียาน เฮยเคินส์ (Christiaan Huygens) นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์

(5125)