เรื่องของสเปิร์ม

ตัวอสุจิ คือเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งตัวด้วยกระบวนการไมโอซิสจากร่างกายของสัตว์เพศผู้ในวัยเจริญพันธุ์ และไม่สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก โดยการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นเมื่อตัวอสุจิผสมกับเซลล์ไข่ในสัตว์เพศเมีย ตัวอสุจิถูกสร้างมาตัวเพศชายและหลั่งออกมาพร้อมกับน้ำเลี้ยงที่เรียกรวมกันว่า น้ำอสุจิ ตัวอสุจิจะสามารถอยู่ได้ประมาณ 3 วันในร่างกายของสัตว์เพศเมียโดยไม่สัมผัสอากาศหรือของเหลวอื่น

กระบวนการการผลิตไข่ของเพศหญิงและสเปิร์มของเพศชายมีความแตกต่างกันมาก เพราะผู้หญิงจะมีไข่มาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว แต่สเปิร์มของเพศชายต้องผลิตขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ ซึ่งขั้นตอนการผลิตสเปิร์มแต่ละตัวจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

 

สเปิร์มมีทั้งเพศชาย (Y) และเพศหญิง (X) และตัวเพศชายมักจะมีความเร็วกว่าเพศหญิง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของตัวเพศชาย

 

บางคนอาจจะใช้คำทั้งสองมาตลอดโดยไม่รู้ว่าทั้งสองคำมีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะสเปิร์มเป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้ำอสุจิ น้ำอสุจิยังประกอบไปด้วยฟรัคโทสและเอนไซน์โพทิโอลิทิค เอนไซน์ที่ทำให้เซลล์สเปิร์มเคลื่อนไหว

 

มีเพียงสเปิร์มเพียงครึ่งเดียวของทั้งหมดเท่านั้นที่วิ่งไปที่ไข่ถูกทาง ที่เหลือได้แต่เพียงว่ายวนไปวนมาเป็นวงกลมเท่านั้น

 

ด้วยจำนวนเฉลี่ยแล้ว จะมีสเปิร์มประมาณ 200 ล้านตัวแข็งกัน ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่ยากเย็นมากๆเลยทีเดียว

 

ในสเปิร์มหลายล้านตัว มีจำนวนมากที่พิกลพิการในด้านรูปร่าง เช่นบางตัวมีสองหัว บางตัวมีสองหาง บางตัวก็มีรูปร่างไม่เหมือนสเปิร์มเลย บางตัวมีหัวเล็กเกินไป และบางตัวหัวใหญ่เกิน ทั้งหมดนี้เป็นเพียวยกตัวอย่างเล็กๆเท่านั้น

 

Cr. Yourtango, Wikipedia

 

(3073)