เนบิวลาอุ้งตีนแมว

NGC 6334 หรือ เนบิวลาอุ้งตีนแมว เป็นเนบิลาที่อยู่ไกลราว 5500 ปีแสง ในกลุ่มดาวแมงป่อง ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ John Herschel เมื่อปี 1837 ขณะสังเกตการณ์ในพื้นที่แหลมกู๊ดโฮว ในแอฟริกาใต้ ลักษณะของเนบิวลาคล้ายกับอุ้งตีนแมวจึงเป็นที่มาของชื่อ

เหตุที่เนบิวลาปรากฏสีแดง เป็นเพราะแสงสีน้ำเงินและเขียวกระจัดกระจายและถูกดูดกลืนด้วยมวลที่อยู่ระหว่างเนบิวลาและโลก แสงสีแดงเด่นมาจากก๊าซไฮโดรเจนที่ลุกสว่างจ้าจากดาวอายุน้อยร้อนแรง

(1111)