เนบิวลาหัวแม่มด

เนบิวลาหัวแม่มด หรือ IC2118 หรือเนบิวลาหัวแม่มดเป็นเนบิวลาสะท้อนแสงที่อยู่ห่างจากโลกออกไปราว 900 ปีแสงในกลุ่มดาวกลุ่มดาวแม่น้ำ

 

เนบิวลาสะท้อนแสงมักเห็นเป็นสีน้ำเงิน เนื่องมาจากการกระเจิงของแสงเกิดในช่วงแสงสีน้ำเงินได้ดีกว่าช่วงแสงสีแดง ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน และเห็นอาทิตย์อัสดงเป็นสีแดง

 

(501)