อาหารเช้าช่วยรักษาหัวใจ

คนควรกินอาหารเช้า เพื่อช่วยรักษาหัวใจให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งนี้เป็นคำแนะนำจากผู้วิจัยในสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาผู้ชาย 27,000 คน แสดงให้เห็นว่า คนที่ไม่กินอาหารเช้าจะมีความเสี่ยงปัญหาหัวใจมากกว่าคนที่กินอาหารเช้า

มูลนิธิหัวใจในประเทศอังกฤษ (British Heart Foundation) กล่าวว่า อาหารเช้าจะช่วยให้คนหลีกเลี่ยงอาหารว่างที่มีน้ำตาลมากในช่วงก่อนอาหารกลางวันได้

ชายอายุระหว่าง 45-82 ปี ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 16 ปี ในช่วงเวลานี้มีคนกว่า 1,500 คนที่มีปัญหาหัวใจวาย และบางคนล้มเหลวจนถึงเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม คนที่หลีกเลี่ยงอาหารเช้า พบว่าจะมีกรณีปัญหาโรคหัวใจมากกว่าคนที่กินอาหารเช้าร้อยละ 27 ทั้งนี้ ผู้วิจัยในควบคุมตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ และการออกกำลังกาย

(2527)