อาการเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากอะไร

หากคุณนอนหลับอย่างเพียงพอ 7-8 ชั่วโมงในแต่ละคืน แล้วยังรู้สึกเหนื่อยล้า ก็ควรจะไปพบแพทย์ ซึ่งสาเหตุของความเหนื่อยล้านี้อาจเกิดจากเหตุผล 3 ประการ ได้แก่

  1.  ภาวะโลหิตจางที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ หรือ อะนีเมีย (Anemia) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนมากของความรู้สึกเหนื่อยล้าในผู้หญิง ผู้ที่มีอาการดังกล่าวต้องได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กมากกว่าปกติ เช่น ผักขม บร็อคโคลี และเนื้อแดง
  2. ภาวะต่อมไธรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ หรือ อันเดอร์แอคทีฟ ไธรอยด์ แกรนด์ (Underactive thyroid gland) ถ้ารู้สึกเกียจคร้าน เหน็ดเหนื่อย และแม้แต่หดหู่ใจเล็กน้อย คุณอาจกำลังเผชิญกับโรคภาวะต่อมไธรอยด์ทำงานต่ำ หรือต่อมไธรอยด์ทำงานช้าลง
  3. ภาวะหยุดหายใจชั่วขณะระหว่างนอนหลับ หรือ สลีป แอพเนีย (sleep apnea) หากคุณนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ แต่ยังตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหมดเรี่ยวแรง คุณอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะการหยุดหายใจชั่วขณะระหว่างนอนหลับ และส่วนมากผู้ที่มีอาการดังกล่าวมักจะไม่รู้ถึงความผิดปกติของตนเอง

(8302)