หอพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดในโลก

ล่าสุดทางอิสราเอลได้เปิดตัวหอแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดในโลก หอแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแผ่นกระจกราว 50,000 แผ่น และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2018 ตัวหอมีความสูง 250 เมตร สามารถสร้างพลังงานได้กว่า 310 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นพลังงานที่เพียงพอสำหรับการใช้ในครัวเรือนจำนวน 130,000 ครัวเรือน

 

(177)