สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันอย่างไร?

สัตว์เลือดเย็น หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม เช่น งู จิ้งเหลน กบ คางคก อึ่งอ่าง ตุ๊กแก เป็นต้น เลือดของสัตว์เลือดเย็นไม่จำเป็นต้องเย็นเสมอไปและโดยปกติแล้วสัตว์เลื้อยคลาน ก็ไม่ได้มีอุณหภูมิต่ำกว่าสภาพแวดล้อม

สัตว์เลือดอุ่น หมายถึง สัตว์ที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองให้คงที่ได้ไม่แปรผันแกว่งไปตามสภาพแวดล้อม หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็น้อยมาก สัตว์เลือดอุ่นมี 2 กลุ่มใหญ่คือ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเช่น มนุษย์ ช้าง แมวน้ำ วาฬ สุนัข นก เป็นต้น

 

ภาพประกอบ : wikipedia commons

 

(3415)