สัญญาณไฟจราจร เกิดขึ้นได้อย่างไร

สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏตามแยกถนนต่างๆ, ทางเดินเท้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนน โดยการแสดงสัญญาณให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าทำตามสัญญาณไฟ สัญญาณไฟจราจรแห่งแรกของโลก ติดตั้งเมื่อปี 1868 กรุงลอนดอน เพื่อใช้ควบคุมรถม้า โดยมี เจ.พี.ไนต์ เป็นเจ้าของผลงาน

(ภาพจาก wikipedia)

(380)