วิดีโอ – VY Canis Majoris ดาวฤกษ์ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด มีขนาดใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์

วีวายหมาใหญ่ (VY Canis Majoris) คือดาวฤกษ์ชนิดไฮเปอร์ไจแอนท์สีแดง ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มดาวหมาใหญ่ มีขนาดประมาณ 1,420 เท่าของรัศมีของดวงอาทิตย์ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.5 กิโลพาร์เซก หรือราว 4,900 ปีแสง

วีวายหมาใหญ่ (VY Canis Majoris) ได้ชื่อว่าเป็นดาวฤกษ์ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด มีรัศมี 987,600,000 กิโลเมตร

ไฮเปอร์ไจแอนท์ คือดาวฤกษ์ที่มีมวลและความส่องสว่างขนาดมหาศาล ซึ่งเป็นตัวแสดงว่ามีอัตราการสูญเสียมวลที่สูงมาก

ดาวฤกษ์ชนิดไฮเปอร์ไจแอนท์มีระดับความสว่างสูงยิ่งยวด ถึงหลายล้านเท่าของความส่องสว่างดวงอาทิตย์ และมีอุณหภูมิสูงมากระหว่าง 3,500 K ถึง 35,000 K มวลของดาวไฮเปอร์ไจแอนท์มีมหาศาล

ช่วงอายุของดาวนี้สั้นมากเมื่อพิจารณาในเส้นเวลาทางดาราศาสตร์ คือเพียงไม่กี่ล้านปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับอายุของดาวฤกษ์อื่น เช่น ดวงอาทิตย์ของเรา ซึ่งมีอายุราวหมื่นล้านปี ด้วยเหตุนี้ ดาวไฮเปอร์ไจแอนท์จึงมีอยู่น้อยมาก ที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้น

 

(6412)