ลดการละลายของธารน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็งโรน (Rhone glacier) ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ตอนกลาง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผชิญกับชะตากรรมที่ไม่แตกต่างไปจากธารน้ำแข็งหลายแห่งทั่วโลก

 

โดยในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา ธารน้ำแข็งซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของแม่น้ำโรนแห่งนี้ มีขนาดที่ลดลงอย่างน่าใจหาย ด้วยแห่งนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ไกล้ธารน้ำแข็งโรน จึงคิดกลยุทธ์ตอบโต้กับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อธารน้ำแข็งขึ้น

โดยช่วงฤดูร้อนของทุกปีพวกเขาจะคลุมธารน้ำแข็งด้วยผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันละลาย นอกจากนั้นพวกเขาจะเจาะทางเดินในธารน้ำแข็ง เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าไปเดินชมภายในธารน้ำแข็งด้วย

ที่มา : Science Illustrated

(ภาพจาก wikipedia)

(586)