ออสเตรเลียตั้งเป้าจะเป็นชาติแรกในโลกที่สามารถกำจัดการเกิดขึ้นมะเร็งปากมดลูก

International Papillomavirus Society เผย  ออสเตรเลียตั้งเป้าจะเป็นชาติแรกในโลกที่ สามารถกำจัดการเกิดขึ้นมะเร็งปากมดลูก โดยผลการทดสอบ วัคซีนสามารถลดโอกาสการติดเชือ HPV ลงเหลือเพียง1.1%ในกลุ่มตัวอย่าง

ในปี 2007 ทางรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มให้วัคซีนฟรีแก่เด็กหญิงอายุ 12-13 ปี และในปี 2018 เริ่มให้วัคซีนทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย

ในปี 2005 –  2015 จากการตรวจสอบพบว่าผู้หญิงอายุระหว่าง 18- 24 มีเชื้อ HPV ลดลงจาก 22.7% เหลือเพียง 1.1%

สาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูกก็คือเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิง แต่สิ่งที่คนอาจไม่ค่อยทราบก็คือ ผู้ชายสามารถติดเชื้อไวรัสนี้ได้เช่นกัน

 

ที่มา : sciencealert

(1168)