มนุษย์มองเห็นได้กี่สี

มนุษย์สามารถแยกแยะสีได้ถึง 250 สี การที่เรามองเห็นสีได้มากมายอย่างนี้ เป็นเพราะภายในตามีเซลล์รูปกรวยที่เป็นเซลล์รับรู้การมองเห็นสีที่เรียกว่าเซลล์รูปกรวย ซึ่งมี 3 ชนิดคือ ชนิดที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน ชนิดที่ไวต่อแสงสีเขียว และชนิดที่ไวต่อแสงสีแดง

 

เมื่อสีใดสีหนึ่งเข้าตาเซลล์นั้นจะถูกกระตุ้นและส่งไปยังสมอง เช่น ถ้าเห็นสีแดงแสดงว่าเซลล์ที่ไวต่อแสงสีแดงได้รับการกระตุ้น หรือถ้าเห็นสีเหลืองแสดงว่าเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงและสีเขียวได้รับการกระตุ้น ซึ่งทำให้เกิดการรวมสีแล้วกลายเป็นสีเหลือง

(ที่มา วารสาร อพวช.)

admin spider

(3191)