ฟ้าแลบ เกิดขึ้นมาจากอะไร

ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จากก้อนเมฆสู่ก้อนเมฆ และจากก้อนเมฆสู่พื้นดิน ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ถ่ายเทในก้อนเมฆมีการเคลื่อนที่หลุดออกมา และถ่ายเทสู่อาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้สูงบนพื้นดิน ปรากฎการณ์นี้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที และเกิดเป็นแสงของฟ้าแลบ ซึ่งบางครั้งลำแสงมีความยาวถึง 60-90 เมตร

ฟ้าแลบมักเกิดขึ้นพร้อมๆกับฟ้าร้อง แต่เรามักจะเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องเสมอ เพราะแสงมีอัตราเร็ว 300,000 กม./วินาที ส่วนเสียงมีอัตราเร็ว1/3 ของแสง ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบ 1 ครั้ง จะมีปริมาณไฟฟ้าจำนวนสูงสุด 200,000 แอมแปร์ และมีความต่างศักย์ถึง 30 ล้านโวลต์

(ภาพจาก wikipedia)

admin spider

(298)