ปรากฏการณ์ Red Sprite

Red Sprite คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงในชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่เศษเสี้ยวของเวลาเท่านั้น โดยเกิดจากกลุ่มก้อนไอออนขนาดร้อยเมตรเคลื่อนที่ลงมาจากระดับความสูงที่ 80 กิโลเมตร ด้วยความเร็วถึง 0.1 เท่าของความเร็วแสงจากนั้นก็มีอีกกลุ่มไอออนอีกกลุ่มเคลื่อนกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว

(665)