นาซ่าเผยแพร่วิดีโอพายุสุริยะที่เกิดบนดวงอาทิตย์

ภาพวิดีโอความละเอียดสูงนี้ได้รับการบัดทึกโดย Solar Dynamics Observatory ที่โคจรอยู่รอบรอบดวงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2010 โดยภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ถูกบันทึกทุก ๆ 12 วินาที ถูกนำมารวมประมวลผลแลพรวมเป็นภาพวิดีโอที่มีความคมชัดสูง เผยให้เห็นพายุสุริยะที่เกิดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์

พายุสุริยะ  เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่า “การระเบิดลุกจ้า” ซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล ประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารมีผลทำให้การสื่อสารระยะไกลเป็นอัมพาต ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้ โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหาย

การทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะสามารถทำได้โดยตรวจสอบจุดมืดดวงอาทิตย์ เนื่องจากจุดดำเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็ก เมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้อนุภาคกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

(3395)