ตามไปดูขั้นตอนการสร้างกระจกเงาสำหรับกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

IEEE Spectrum ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอขั้นตอนกาสร้างกระจกเงาสำหรับ Giant Magellan Telescope ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2025

Giant Magellan Telescope เป็นว่าที่กล้องโทรทรรศน์ที่ได้ชื่อมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก   สำหรับงบประมาณในการสร้างนั้นอยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับความร่วมมือโดยประเทศออสเตรเลีย  บราซิล เกาหลีใต้ และจะตั้งอยู่ใน Las Campanas Observatory พื้นที่ประเทศชิลี

กล้องโทรทรรศน์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุท้องฟ้าโดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น กล้องโทรทรรศน์ได้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1608 โดยฮานส์ ช่างทำแว่นคนหนึ่งซึ่งต่อมาค้นพบว่าหากนำเลนส์มาวางเรียงกับให้ได้ระยะที่ถูกต้องเลนส์สามารถขยายภาพที่อยู่ไกลๆได้ใกล้ขึ้น และ 1 ปีต่อมา กาลิเลโอ กาลิเลอิ ก็ได้ นำมาสำรวจท้องฟ้าเป็นครั้งแรก

(12054)