ดาวเคราะห์ที่ปกคลุมด้วยเพชร

นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า 55 แคนครี อี (55 cancri e) เป็นดาวเคราะห์นอกระบบ ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมไปด้วยภูเขาเพชรและที่ราบแกรไฟต์กว้างสุดลูกหูลูกตา ดาวเคราะห์ดวงนี้เคยถูกคาดการณ์ว่าใช้เวลา 2.8 วันในการโคจรรอบดาวของมัน เนื่องจากเปลือกผิวดาวเคราะห์นั้นมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอน ซึ่งต่างจากโลกของเราที่มีคาร์บอนอยู่ไม่มากนัก

(ภาพจาก wikimedia)

admin spider

(318)