ดาวหางเลิฟจอยปี 2017

ภาพดาวหางเลิฟจอย (Comet Lovejoy E4) ใบนี้ได้รับการบันทึกโดย Fritz Helmut Hemmerich เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดาวหางเลิฟจอยเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ช่วงนี้สามารถมองเห็นดาวหางเลิฟจอยส่องสว่างชัดที่สุดในรอบปี

ดาวหางเลิฟจอย ถูกค้นพบโดย เทอร์รี เลิฟจอย นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวออสเตรเลีย โดยค้นพบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2014 และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า C/2014 Q2

(139)