ดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุด

ดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรารู้จัก คือ ดาวยักษ์ใหญ่แดงวีวาย เคนิส เมเจอร์ (VY Canis Majoris) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง 2,100 เท่า

ดาวยักษ์ใหญ่แดงวีวาย เคนิส เมเจอร์  อยู่ห่างจากโลกประมาณ  5,000 ปีแสง หากเรายกเอาวีวาย เคนิส เมเจอร์ มาตั้งกลางระบบสุริยะผิวนอกของมันจะแตะไปถึงวงโครจรของดาวเสาร์

ดาวยักษ์ใหญ่ เป็นหนึ่งในบรรดาดาวฤกษ์มวลมากที่สุด

(3994)