ดาราจักรเมซีเย 106

เมซีเย 106 หรือ NGC 4258 เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ ค้นพบ โดย Pierre M?chain ในปี 1781 อยู่ห่างประมาณ 22-25 ล้านปีแสงออกไปจากโลก ในกลางดาราจักรแห่งนี้มีกัมมันต์ที่แผ่รังสีพลังงานสูงในรูปของรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับความถี่ในช่วง 30 ถึง 30,000 เพตะเฮิรตซ์ และมีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ถูกค้นพบโดย วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน เมื่อ ค.ศ. 1895

(325)