ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ

ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ คือ ดวงจันทร์บริวารทั้ง 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี ซึ่งถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ กาลิเลอี ในราวเดือนมกราคม ปี 1610 ดวงจันทร์ทั้ง 4 ดวงเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ชื่อของดวงจันทร์ทั้ง 4 ได้รับการตั้งชื่อคนรักของ ซูส ได้แก่ ไอโอ (Io) ยูโรปา (Europa) แกนิมิด (Ganymede) และ คาลลิสโต (Callisto) ดวงจันทร์ทั้ง 4 เป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุริยะนอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งแปดดวง

(ภาพจาก wikipedia)

(658)