ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาวัสดุจากไม้ที่ทนทานกว่าเหล็ก

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและทีม จากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันพัฒนาวัสดุจากไม้ที่ทนทานกว่าเหล็กเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับวัสดุในการผลิตรถยนต์รวมไปถึงเครื่องบิน ตัววัสดุที่ออกแบบนั้นมีน้ำหนักเพียง 1 ใน 5 ของเหล็ก และแข็งแรงมากกว่าถึง 5 เท่า คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020

(226)