จักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

จักรวาลถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีที่แล้ว ก่อนการเกิดของจักรวาลจะไม่มีมวลสาร ช่องว่าง หรือกาลเวลา จักรวาลเป็นเพียงจุดที่เล็กยิ่งกว่าอะตอมแต่ด้วยเหตุใดก็ยังไม่ปรากฎแน่ชัด จักรวาลที่เล็กที่สุดนี้ได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงและรวดเร็วในเวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที และมันคือทฤษฎีที่เราเรียกกันว่า “ทฤษฎีบิ๊กแบง” (Big Bang Theory)

แรงระเบิดก่อให้เกิดหมอกธาตุซึ่งแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ ต่อมาจักรวาลที่กำลังขยายตัวเริ่มเย็นลง หมอกธาตุเริ่มรวมตัวกันเป็นอะตอม พื้นที่บางแห่งจะมีมวลหนาแน่นกว่า ร้อนกว่า และเปล่งแสงมากกว่า ซึ่งต่อมาพื้นที่เหล่านี้ได้ก่อตัวเป็นหมอกควันอันใหญ่โตมโหฬาร สุดท้ายหมอกควันเหล่านี้เริ่มแตกออกจนเป็นโครงสร้างของ “กาแล็กซี” ในปัจจุบัน

(photo : wikipedia)
(ที่มา : วารสาร อพวช.)

(7431)