คุณมีลิ้นลายแผนที่หรือไม่

ลิ้นลายแผนที่ (Geographic tongue) เป็นภาวะหนึ่งของลิ้น พบได้ใน 2% ของประชากร มีลักษณะคือมีบริเวณของตุ่มรับรสที่มีสีผิดปกติและเจ็บ สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร

นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรม ความเครียด โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย มันไม่สามารถรักษาได้และจะเจ็บปวดเล็กน้อยในบางเวลา

ทางด้านนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอิสราเอลเผยว่าเกิดบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับรส

(10564)