คัลลิสโตดาวบริวารดวงที่ 8 ของดาวพฤหัสบดี

คัลลิสโต (Callisto) เป็นดาวบริวารดวงที่ 8 ของ ดาวพฤหัสบดี และเป็นหนึ่งใน ดาวบริวารของกาลิเลโอ ที่สี่ของดาวพฤหัสบดีที่เรียกว่า กาลิเลียน ด้วยระยะทางรัศมีวงโคจรประมาณ 1,880,000 กิโลเมตร

 

ค้นพบเมื่อ 7 มกราคม ปี1610 มีวงโคจรเฉลี่ย 1,883,000 กิโลเมตร อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร: 8.204 กิโลเมตรต่อวินาที คัลลิสโตเป็นดาวบริวาร กาลิเลียน วงนอกสุด คัลลิสโตมีประมาณ 99% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวพุธ แต่เพียงประมาณหนึ่งในสามในมวลของมัน

คัลลิสโต ประกอบไปด้วยปริมาณเท่ากับประมาณของหิน และน้ำแข็ง ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 1.83 g/cm3 สารประกอบที่ตรวจพบบนพื้นผิวน้ำแข็ง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ,ซิลิเกต และสารประกอบอินทรีย์

การตรวจสอบโดย ยานอวกาศกาลิเลโอ พบว่าคัลลิสโตอาจจะมีแกนซิลิเกตขนาดเล็ก และ และอาจจะมีมหาสมุทรใต้ดินในของเหลวน้ำที่ระดับความลึกมากกว่า 100 กิโลเมตร

(1530)