ขนาดดาวเนปจูนเมื่อเทียบกับโลก

ดาวเนปจูน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และมีมวลเป็นลำดับที่ 3 รองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ องค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน บรรยากาศของดาวเนปจูน มีกระแสลมที่รุนแรง 2,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ -220 องศาเซลเซียส

(596)