กินวิตามินช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งลงได้จริงหรือไม่

ตามการรายงานสรุปของผู้เชี่ยวชาญภาครัฐบาลอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าการกินอาหารเสริมเช่น วิตามินอี หรือ เบตาแคโรทีน ไม่มีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าวิตามินตัวอื่นๆ เช่น วิตามินดี แคลเซียม เซเลเนียม หรือมัลติวิตามินจะลดอัตราได้หรือไม่

ถึงแม้ข้อมูลวิตามินยังไม่มีบทสรุปแน่ชัด แต่ U.S. Preventive Services Task Force ให้คำแนะนำว่ายังไงก็ตามการกินอาหารที่มีประโยชน์ย่อมลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้แน่นอน ผลสรุปจากการศึกษากว่า 30 ครั้ง แสดงให้เห็นว่า การรับประทานอาหารเสริมเช่นวิตามินอี ไม่ได้ป้องกันโรคมะเร็วและโรคหัวใจ แต่ก็ไม่ได้ให้โทษต่อร่างกาย ทว่าสำหรับผู้ที่ทานเบตาแคโรทีนเป็นอาหารเสริมจะไปเร่งอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้สูบบุหรี่

(1893)