การดื่มน้ำเก่าทำให้คุณป่วยหรือไม่

การดื่มน้ำที่เปิดฝาทิ้งไว้หรือเทใส่แก้วทิ้งวัน เป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง คุณอาจจะพบว่ารสชาติมันเปลี่ยนไป เพราะช่วงเวลาที่น้ำได้สัมผัสกับอากาศนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทำปฏิกิริยากับ H2O ที่อยู่ในน้ำจึงทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่มันไม่ได้เป็นอันตรายหากดื่มเข้าไป

หลายงานวิจัยออกมาชี้เรื่องน้ำในขวดพลาสติกที่อยู่ในรถนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่างๆมากมาย อันเนื่องมาจากสารเคมีที่อยู่ในขวดพลาสติกโดนกับความร้อน

ในหลายประเทศน้ำประปาสามารถดื่มได้ หลายคนกล่าวว่าน้ำประปาสามารถเก็บทานได้นาน 6 เดือน แต่เมื่อใดที่น้ำโดนแสงแดดเหล่าสาหร่ายก็เริ่มเติบโต และเมื่อใดที่ภาชนะไม่สะอาด น้ำก็จะเต็มไปด้วยแบททีเรีย และน้ำก็จะไม่ปลอดภัย

(8811)