Mount Hua ท้าทายความกล้าด้วยเส้นทางไต่เขาแสนอันตราย

หัวซาน คือหนึ่งในห้าภูเขาที่สูงที่สุดของจีน ตั้งอยู่ในเมืองฉ่านซี มักปรากฏชื่อในนิยายกำลังภายใน ด้วยความสูงกว่า 2,154 เมตร เป็นหนึ่งในเส้นทางการปีนเขาที่อันตรายที่สุดในโลก บนเขามีสมุนไพรจีนที่ใช้เป็นยามากมาย ว่ากันว่า ยอดเขาแห่งนี้เป็นที่พำนักของ ‘เล่าจื๊อ’ ผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋า นอกจากนี้บนยอดเขาด้านใต้สุดมีวัดลัทธิเต๋าโบราณซึ่งในยุคปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นบ้านชา

 

<------------->

 

 

<------------->

 

 

เส้นทางที่นำขึ้นไปยังหัวซานเป็นเส้นทางโบราณที่ใช้ก่อนสมัยราชวงศ์ถัง เป็นทางเดินแคบเลียบเขาเกาะไปตามผาสูง ในสมัยก่อนถือว่าคนที่ขึ้นเขาหัวซานต้องเป็นคนใจกล้าและมีสมาธิมาก ด้วยไร้เส้นทางทำให้ต้องหา”ทาง”ปีนขึ้นไปเอง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและชนชาวจีนต่างผลัดกันขึ้นไปท้าทายความกล้ามากมาย ทำให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นของจีนได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยการตัดเส้นทางที่ลึกขึ้นเพื่อสร้างบันไดหิน ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงการจัดสร้างเคเบิลสำหรับผู้ต้องการเยี่ยมชมวัดลัทธิเต๋าในอดีต

(1075)