ร้านอาหารที่สามารถทำงานแลกค่าอาหารได้

Mirai Shokudo เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในย่านจิมโบโชเขตชิโยะดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร้านแห่งนี้มี Sekai Kobayashi เป็นเจ้าของ  เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2016

เธอต้องการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มาทานอาหารและเพลิดเพลินไปกับการทำงานในร้านของเธอ โดยผู้ที่ทานอาหาร หากไม่มีเงินจ่ายสามารถทำงานเป็นเวลา 50 นาที เพื่อแลกค่าอาหารได้

งานที่ทำมีตั้งแต่ล้างจาน รับเมนูจากลูกค้า คิดเงิน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่นั้นในช่วงกลางวันจะเป็นการล้างจาน รับเมนูจากลูกค้า ส่วนในช่วงกลางคืนนั้นจะเป็นล้างจานอย่างเดียว ตั้งแต่เปิดร้านมามีผู้มาแลกค่าแรงเป็นอาหารแล้วกว่า 500 ราย

---

---

(784)