Matamata ดินแดนมิดเดิลเอิร์ธของเหล่าฮอบบิท

เมืองมาทามาทา เป็นชนบทเล็กๆ ทางเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใกล้เทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges) ในเขตไวกาโต้ (Waikato) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรราว 7,840 คน  เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักในด้านเพาะพันธุ์และฝึกอบรมม้าพันธุ์ดี

เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อว่า “บ้านฮอบบิท” ( Hobbit holes) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการถ่ายภาพยนต์หลายเรื่อง เช่น เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) ,เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ (Lord of the Rings film trilogy)

 

<------------->

<------------->

 

ในบริเวณหมู่บ้านฮอบบิทเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ มีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก้อน อินน์, โรงสี, สะพานโค้งคู่ และโครงสร้างสถานที่ตามภาพยนตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่ทีมงานฮอบบิทติดต่อขอใช้สถานที่ถ่ายทำ หมู่บ้านฮอบบิตันจึงถูกจำลองขึ้น ทำให้ผู้เข้าชมมีโอกาสเข้าไปสำรวจตัวบ้านฮอบบิทราวกับว่าเราเป็นแขกของเหล่าฮอบบิทเลยทีเดียว

(4369)