นาขั้นบันไดในประเทศจีน

The Longsheng Rice Terraces ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางภาคใต้ของประเทศจีน ภูเขาที่เต็มไปด้วยนาข้าวเหล่านี้มีความสูงราว 600 – 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากบันทึกเชื่อว่ามีการสร้างพื้นที่ขั้นบันไดบริเวณนี้มาแล้วกว่า 650 ปีที่สุด

ขาวข้าวบริเวณนี้ถูกเรียกว่า Longji เพราะมันมีลักษณะคล้ายกับเกล็ดมังกร ที่อยู่บนเทือกเขาที่เปรียบเสมือนเป็นสันหลังของมังกร ในช่วงเช้าสามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้น สุดงามงามได้บริเวณนาข้าวแห่งนี้

ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่นาข้าวบริเวณนี้มีความงดงามมากที่สุด ในช่วงนี้จึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

<------------->

<------------->

 

(352)