น้ำตกกวางสีน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี (Kuang Si Falls, Tat Kuang Si Waterfalls) เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ประมาณ 32 กิโลเมตร

 

 

น้ำตกตาดกวางสี มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงมีสีเขียวมรกต ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง

  doxzilla  

ภายในน้ำตกมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่รับประทานอาหาร โดยไม่อนุญาตให้มีการปรุงอาหาร พื้นที่สำหรับเล่นน้ำ และมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

Photo : wikimedia commons

(147)