Karta อาณาจักรแห่งจิงโจ้

เกาะจิงโจ้ (Kangaroo Island) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรเลีย มีเนื้อที่กว่า 4,400 ตารางกิโลเมตร แยกตัวออกมาจากแผ่นดินออสเตรเลียเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว โดยจุดที่สูงที่สุดของเกาะคือยอดเขาแมคดอนเนล (Mount McDonnell) ซึ่งมีความสูง 299 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

 

<------------->

<------------->

 

เกาะแห่งนี้ถูกตั้งชื่อเป็นภาษาอะบอริจินส์ว่า คาร์ทา (Karta) หรือเกาะแห่งความตาย (the Island of the Dead) เนื่องจากปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่จำกัด รวมไปถึงคลื่นลมแรงจัด ทำให้ผู้คนที่เคยอยู่อาศัยที่นี่พากันอพยพออกไปเมื่อ 2,000 ปีก่อน มีเพียงจิงโจ้เทาตะวันตก (Western Grey Kangaroo) เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์และครอบครองเกาะแห่งนี้  จนทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่า Kangaroo Island หรือเกาะจิงโจ้นั่นเอง

แปลและเรียบเรียงโดย Felis

(3695)