Jacob’s Well บ่อน้ำอันตราย

บ่อน้ำลึกจาคอบ เป็นบ่อน้ำธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปากบ่อมีขนาด 3.7 เมตร ลึกลงไปใต้บ่อมีถ้ำซ่อนอยู่ ซึ่งมีความแคบและเป็นวงกต มีถ้ำหินหลอกที่ทำให้นักว่ายน้ำหลายคนจบชีวิตหลายราย

มีการสำรวจพบเจอแล้ว 4 ถ้ำ ถ้ำแรกลึกลงไปราว 9.1 เมตร เป็นระดับที่คนว่ายน้ำแข็งสามารถลงไปสำรวจความงดงามได้ ความโหดของถ้ำจะเริ่มต้นเมื่ออยู่ที่ระดับความลึก 24.3 เมตร โดยถ้ำที่สองและสามเชื่อมต่อกันอยู่ ส่วนถ้ำที่สี่เป็นถ้ำที่น้อยคนจะได้ลงไปสัมผัส เนื่องจากความซับซ้อนของถ้ำอันตรายในระดับที่นักดำน้ำมืออาชีพยังพลาดท่ากัน

ในช่วงฤดูร้อนเป็นจุดว่ายน้ำที่มีความนิยมสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งบางคนไม่มีประสบการณ์และเทคนิคในการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ในระหว่างปี พ. ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2527

--- ---

(16597)