Ice Cream Tulip ดอกทิวลิปหน้าตาสุดแปลก

Ice Cream Tulip เป็นสายพันธุ์ทิวลิปที่ได้รับการผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ และเคยได้รับรางวัลการประกวดพันธุ์ไม้ ได้รางวัลในฐานะพันธุ์ที่แปลกใหม่

ลักษณะต้นมีความสูง 12-16 นิ้ว ดอกของมันบริเวณที่อยู่ตรงกลางจะเป็นสีขาว รอบๆสีชมพู ลักษณะคล้ายกับไอศกรีมจนกลายเป็นที่มาของชื่อ จะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนไปถึงเดือนพฤษภาคม

---

---

ภาพ : bakker

(446)