สวนใต้น้ำที่ซ่อนอยู่ในทะเลสาบ Gruner See

Grüner See เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในรัฐสติเรีย ประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดูหนาวรอบ ๆ ทะเลสาบจะเป็นสวนสาธารณะ จึงเต็มไปด้วยเก้าอี้ ต้นไม้ ม้านั่งไว้สำหรับเด็กๆ

 

<------------->

<------------->

 

เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงที่หิมะบนภูเขา Hochschwab เริ่มละลายส่งผลให้น้ำในทะเลสาบเพิ่มขึ้น จนท่วมสวนที่อยู่รอบๆทะเลสาบ ทำให้สวนรอบทะเลสาบกลายเป็นสวนใต้น้ำสุดงดงาม ในช่วงเวลานี้ทะเลสาบได้ก

(3000)