Gelada ลิงบาบูนขนฟู

Gelada มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ( Theropithecus gelada ) เป็นลิงโลกเก่า ที่สามารถพบได้เฉพาะประเทศเอธิโอเปีย และแหล่งใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณเทือกเขา Semien ที่ระดับความสูง 1,800-4,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทางตอน เหนือของประเทศเอธิโอเปีย

 

ลักษณะของตัวมีขนปกคลุมทั่วร่างกาย มีสีน้ำตาลซึ่งจะยาวและหยาบ ในเพศผู้บริเวณหน้าอกจะมีลายสีแดงมีลักษณะคล้ายกับนาฬิกาทราย ซึ่งเหมือนกับลิงบาบูน โดยเฉลี่ยแล้วตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 18.5 กิโลกรัม และตัวเมียมีน้ำหนักเพียง 11 กิโลกรัม

  doxzilla  

พวกมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ เป็นลิงที่กินหญ้าเป็นอาการโดยกว่าอาหารที่กินเข้าไปกว่า 90% เป็นหญ้า พวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 20 ปี

(259)