Fitz Roy ภูเขาสุดท้าทายสำหรับนักปีนเขา

Fitz Roy ถือเป็นภูเขาที่งดงามากที่สุดในโลกลูกหนึ่ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคปาตาโกเนีย พรมแดนระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและประเทศชิลี มีขนาดความสูงกว่า 3,405 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสที่เกิดจากแนวรอยปะทะกันของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น โดยแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้กดทับแผ่นเปลือกโลกนาซกา

 

ภูเขาแห่งนี้ถูกปีนขึ้นไปครั้งแรกในปี 1952 โดยนักปีนเขาชาวฝรั่งเศส Lionel Terray และ Guido Magnone ปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่สุดท้าทายสำหรับนักปีนเขา ในแต่ละปีมีนักปีนเขาจำนวนมากเดินทางมายังภูเขาแห่งยี้

  doxzilla  

สำหรับหมู่บ้านที่ใกล้ภูเขานี้ที่สุดคือหมู่บ้าน El Chalten ซึ่งเป็นพื้นที่รัฐซานตากรุซ ประเทศอาร์เจนตินา โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็จะมาพักในหมู่บ้านแห่งนี้

(229)