Eudocima หนอนผีเสื้อที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Eudocima เป็นสายพันธุ์ผีเสื้อที่พบได้ในเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย  มีอยู่ด้วยกันราว 47 สายพันธุ์ ในระยะหนอนนั้นพวกมันถือเป็นแมลงศัตรูพืชสายพันธุ์หนึ่ง โดยจะกัดกินใบไม้จนทำให้เกิดความเสียหายได้

ในระยะหนอนนั้นจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มีลวดลาย ที่ช่วยให้มันพรางตัวกับธรรมชาติ และหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดี

---

---

(420)