Crow นกผู้ชาญฉลาดและขนเงางาม

อีกา เป็นนกชนิดหนึ่งอยู่ในสกุล Corvus ในวงศ์นกกา (Corvidae) พบกระจายพันธุ์ทั่วโลกยกเว้นในทวีปอเมริกาใต้ มีอายุขัยเฉลี่ย 90 ปี ปรับตัวได้เก่ง สามารถกินอาหารได้หลากหลาย ทำให้ขยายไปยังพื้นที่ใหม่ได้ง่าย เป็นนกที่มีพันธุ์ย่อยถึง 11 ชนิด ที่แตกต่างกันทางเสียงร้อง ทางสัณฐาน และทางพันธุกรรม ทำให้มีแนวคิดว่า จริงๆแล้วอาจเป็นนกหลายพันธุ์ อีกายังมีลักษณะคล้ายกับนกเรเวน ซึ่งเป็นนกที่มีสีดำเหมือนกัน ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย

กาโดยทั่วไปยาวประมาณ 46-59 ซม. ความยาวแตกต่างไปตามภูมิภาค เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ที่เกาะคูริลและคาบสมุทรซาฮาลิน จะค่อนข้างใหญ่กว่านกกากินซาก ในขณะที่ในประเทศอินเดียจะเล็กกว่า กามีปากยาว โดยปากด้านบนจะหนาและโค้ง ดูใหญ่ทำให้ดูเหมือนนกเรเวน โดยทั่วไปจะมีขนดำออกเทา ๆ ที่ด้านหลังของหัว คอ ไหล่ และด้านล่างของตัว ส่วนปีก หาง หน้า และคอจะเป็นสีดำเงา ส่วนที่ออกเทา ๆ จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคเช่น ในพันธุ์อินเดียจะเกือบดำสนิท ความเฉพาะตัวของกาคือขนสีดำเงามันเลื่อม

---

---

มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและออกหากินเวลากลางวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่แดดแรง กาจะหาอาหารโดยการซ่อนตัวในเงาของต้นไม้ สำหรับการจู่โจมเหยื่อ จะพยายามกินทุก ๆ อย่างที่ดูน่าจะกินได้ ตายแล้วหรือยังมีชีวิตก็ดี เป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้ เป็นพันธุ์นกที่ดื้อ ฉลาดและกล้ามาก โดยเฉพาะในเขตเมืองญี่ปุ่น จัดว่าเป็นสัตว์รังควาน เนื่องจากจะจิกเปิดถุงขยะหรือขโมยไม้ลวดแขวนเสื้อผ้าเพื่อทำรัง ในประเทศศรีลังกา นักวิชาการพบว่า กาเป็นสัตว์ล่าเหยื่อซึ่งอาจเป็นตัวสำคัญด้วยซ้ำในการล่าสัตว์เล็ก อาจใช้เวลาเพียง 45 นาทีเพื่อหาจับกิ้งก่าประจำถิ่นกินได้อย่างรวดเร็ว

(464)