Colossal squid หรือนี่คือคราเคนในตำนาน

หมึกมหึมา หรือ หมึกโคลอสซัล เป็นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสปีชีส์หมึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ คาดว่าขนาดตัวเต็มวัยอาจถึง 14-20 เมตร ถิ่นอาศัยมีบริเวณหลายพันกิโลเมตร ตั้งแต่ทวีปแอนตาร์กติกขึ้นไปทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้, ทางใต้ของทวีปแอฟริกา และทางใต้ของนิวซีแลนด์ กล่าวคือมีถิ่นอาศัยในมหาสมุทรทางตอนใต้ล้อมรอบขั้วโลกใต้เป็นวงกลม

 

<------------->

<------------->

 

วงจรชีวิตของหมึกชนิดนี้เป็นที่รู้จักน้อยมาก เชื่อว่าล่าเหยื่อ เช่น หนอนทะเลและหมึกชนิดอื่นในทะเลลึก โดยใช้แสงเรืองจากตัวเอง อาจกินปลาขนาดเล็ก หนวดเป็นลักษณะปุ่มดูดและตะขอที่แหลมคม ลำตัวกว้างกว่า หนากว่า และหนักกว่าหมึกชนิดอื่น เชื่อว่ามีแมนเทิลที่ยาวกว่าหมึกชนิดอื่น แต่มีหนวดสั้นกว่าเมื่อเทียบตามสัดส่วน มีงอยปากใหญ่ที่สุดในบรรดาหมึกที่รู้จักกัน มีขนาดและความแข็งแรง คาดว่ามีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ วัดจากซากที่ตายแล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 ซ.ม.และอาจใหญ่ถึง 40 ซ.ม.สำหรับตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ 2 เท่าหรือยาวกว่า 3 เมตร

ศัตรูตามธรรมชาติคือ วาฬสเปิร์ม โดยซากวาฬจำนวนมากมีแผลบนหลังคล้ายปุ่มดูดของหมึกขนาดใหญ่และซากจะงอยปากหมึก ที่พบในกระเพาะของวาฬสเปิร์มนอกจากนี้ยังมี วาฬจมูกขวด, วาฬไพล็อต, แมวน้ำช้างขั้วโลกใต้, ปลาจิ้มฟันพาตาโกเนีย, ปลาฉลามขี้เซาแปซิฟิก และนกอัลบาทรอส โดยพบซากจะงอยปากตัวเต็มวัยได้จาก วาฬสเปิร์ม และปลาฉลามขี้เซาแปซิฟิก เท่านั้น ขณะที่นักล่าอื่นกินได้เพียงวัยอ่อน จากตัวอย่างซากจะงอยไม่กี่ชิ้น คาดว่า หมึกที่โตเต็มวัยน่าจะอาศัยที่ความลึกอย่างน้อย 2,200 เมตร ขณะที่ตัวยังไม่โตเต็มที่อาศัยที่ความลึก 1,000 เมตรเป็นอย่างมาก 

ในยุคกลาง เชื่อกันว่า คราเคน สัตว์ประหลาดทะเลขนาดใหญ่ตามตำนวนเล่าขานของลูกเรือ โดยเฉพาะในทะเลแถบกรีนแลนด์ หรือมหาสมุทรอาร์กติกว่า มีรูปร่างเหมือนหมึกกล้วยขนาดใหญ่ คาดว่านั่นอาจเป็นหมึกโคลอสซัลนั่นเอง

ภาพ: https://www.thinglink.com/scene/500678531550806016

(19182)