Cheonjiyeon น้ำตกแสนงดงามที่บนเกาะเชจู

น้ำตก Cheonjiyeon เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะเชจู ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีลักษณะเป็นเกาะโดยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนช่องแคบเกาหลี

 

ลักษณะของน้ำตกมีความสูง 22 เมตร และความกว้าง 12 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กรองรับอยู่แต่มันมีความลึกสูงสุดถึง 20 เมตร และมีปลาคาร์ฟอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

<------------->

<------------->

 

ในช่วงกลางคืนจะมีแสงไฟส่องไปยังสายน้ำที่ไหลลงมาเกิดเป็นภาพที่สวยงามและดูโรแมนติก จึงมีคู่รักจำนวนมากเดินทางมาชมความงดงามของน้ำตกแห่งนี้

(199)