Bibi Ka Maqbara ทัชมาฮาลแห่งมหาราษฏระ

Bibi Ka Maqbara เป็นอนุสรณ์สถานใช้สำหรับฝังศพ ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย รัฐแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ติดต่อกับกับทะเลอาหรับทางทิศตะวันตก มีเมืองหลวงชื่อ มุมไบ

 

สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลที่ 6 ในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในแก่ Dilras Banu Begum ภรรยาคนแรกของพระองค์ ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับทัชมาฮาล เชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากทัชมาฮาล

 

<------------->

<------------->

 

โดย Bibi Ka Maqbara ใช้เงินในการสร้างเพียง 700,000 รูปีในการสร้าง มูลค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทัชมาฮาลที่ใช้เงินในการสร้างสูงถึง 32 ล้านรูปี ในช่วงเวลานั้น

(341)