Belgian Blue วัวที่ได้ชื่อว่ามีกล้ามแข็งแรงที่สุดในโลก

Belgian Blue เป็นสายพันธุ์ของวัวเนื้อที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเบลเยียม สายพันธุ์นี้ได้รับการผสมขึ้นมาใหม่ ทำให้วัวมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น จนทำให้มีรูปร่างที่แปลกไปจากวัวทั่วไป

แม้จะเป็นวัวที่ดูสง่างามเนื่องจากมีกล้ามขนาดใหญ่ แต่สำหรับวัวตัวเมียนั้นการที่มันมีกล้ามใหญ่และหนาแน่นส่งผลให้มันตกลูกได้ยาก และบ่อยครั้งต้องมีสัตวแพทย์ช่วยผ่าคลอด

---

---

บาดแผลของแม่วัวหลังให้กำเนิดลูก

 

(11221)