Balmoral Castle หนึ่งในสุดยอดปราสาทในทวีปยุโรป

Balmoral Castle เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ที่ในอะเบอร์ดีนเชอร์ใน สกอตแลนด์ในสหราชอาณาจักร ปราสาทแบลมอรัลรู้จักกันว่า “Royal Deeside” เจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรทรงซื้อปราสาท และยังใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรมาจนถึงทุกวันนี้

 

<------------->

<------------->

 

(841)